55 Jaar Pro Arte
Middelkerke 23 januari 2

 

Als intro kun je nog eens de toespraak van onze voorzitter Magda Lefever nalezen.

 

Aan iedereen “Hartelijk Welkom”

 

Het is dan zover. Vandaag is onze feestviering van 55 jaar Pro Arte.

De beste manier om een huidige situatie te schetsen is terug te keren naar het verleden… 55jaar terug.

 

Daar we zoveel beeldmateriaal hadden, leek een tentoonstelling een ideale manier om alles nog eens te “herbeleven”.

Het was een enorm werk alles bijeen te sprokkelen, maar met enige trots en fierheid mag ik zeggen “het mag gezien worden, meer nog het is fenominaal, fantastisch” dat zult u zo dadelijk kunnen beamen (hoop ik).

 

Een evolutie geven van 55 jaar zal ik niet doen -geen paniek dus- mijn toespraak zal zeker zolang niet duren als Barac Obama. De tentoonstelling zal voor u alles duidelijk maken.

In onze huidige maatschappij worden we via pers, TV enz… geconfronteerd met negatieve uitlatingen, onverdraagzaamheid en geweld.

Dankbaarheid, waardering zijn waarden die blijkbaar verouderd en afgeschreven zijn.

Welnu: nu wil ik hierbij gemeend “dankjewel zeggen” voor allen die zich ingezet hebben voor Pro Arte.

-        Vooreerst dank aan het gemeentebestuur voor hun steun.

-        Dank aan de cultuurdienst voor hun nuttige tips.

-        Dank aan de personen die niet tot de vereniging behoren maar wel een waardevolle inbreng deden.

-        Dank aan alle personen die in die 55 jaar op een of andere manier bijdroegen tot het welslagen van de producties.

Een productie is geslaagd dankzij de inzet van een volledge ploeg. De acteurs alleen kunnen het niet maken.

 

Wat zijn we immers zonder: decorploeg, grimeurs, toneelmeesters, fluisterdames (soms heel belangrijk), regisseurs, technische ploeg, ontvangstcomité, programmaverantwoordelijke, leesgroep en zoveel andere vrijwilligers. Zij komen wel is waar bij de vertoningen niet in de spots, maar wel vandaag (figuurlijk dan).

“Last but not least” Dank aan de medewerkers van de tentoonstelling.

1)     Hun eerste taak: verzamelen beeldmateriaal, affiches, programmaboekjes, foto’s en alles inlijsten en plakken.

2)     Een tweede opdracht: a.d.h.v. de programmaboekjes, alle personen noteren die op een of andere manier hun medewerking verleenden aan de vereninging.

3)     En dat was nog het moeilijkste: Alle adressen opzoeken om deze mensen deze avond uit te nodigen voor de opening.

Een “paardenwerk” was dat, want er zijn zo’n 300 uitnodigingen verstuurd.

Ik stel met voldoening vast dat we een goede respons kregen. Het doet echt deugd. Het wordt wellicht voor velen een blij weerzien.

 

Mia Gheeraert nam het initiatief tot deze tentoonstelling, begon te verzamelen en nam meteen resoluut de leiding. Ze werd daarbij stevig gesteund door haar echtgenoot Danny Vansieleghem.

Toen ze op Marjan Deschacht beroep kon doen als bezielende en tevens actieve kracht en dat Frankie Van Troostenberghe, de man achter de computer, zorgde voor de uitnodigingen, affiches en publiciteit waren we goed gestart en kon het alleen maar groeien. We kregen daarbij de steun van een hechte ploeg medewerkers (ik waag mij hier niet aan het opsommen van namen om er zeker geen te vergeten); maar wie Pro Arte kent, kent ook zijn medewerkers.

Aan deze werkgroep een dikke mercie.

De positieve reactie van de bezoekers zal voor u een grote voldoenig zijn.

 

Zo dat was het.

 

We nemen deze avond een kijk in het verleden, maar richten onze blik ook naar de toekomst.

Ik wens Pro Arte een Lang leven met steeds een hechte ploeg enthousiaste medewerkers.

Artikel 55 jaar Pro Arte

Artikel 55 jaar Pro Arte

55 jaar Pro Arte 01

55 jaar Pro Arte 01

55 jaar Pro Arte 02

55 jaar Pro Arte 02

55 jaar Pro Arte 03

55 jaar Pro Arte 03

55 jaar Pro Arte 04

55 jaar Pro Arte 04

55 jaar Pro Arte 05

55 jaar Pro Arte 05

55 jaar Pro Arte 06

55 jaar Pro Arte 06

55 jaar Pro Arte 07

55 jaar Pro Arte 07

55 jaar Pro Arte 08

55 jaar Pro Arte 08

55 jaar Pro Arte 09

55 jaar Pro Arte 09

55 jaar Pro Arte 10

55 jaar Pro Arte 10

55 jaar Pro Arte 11

55 jaar Pro Arte 11

55 jaar Pro Arte 12

55 jaar Pro Arte 12

55 jaar Pro Arte 13

55 jaar Pro Arte 13

55 jaar Pro Arte 14

55 jaar Pro Arte 14

55 jaar Pro Arte 15

55 jaar Pro Arte 15

55 jaar Pro Arte 16

55 jaar Pro Arte 16

55 jaar Pro Arte 17

55 jaar Pro Arte 17

55 jaar Pro Arte 18

55 jaar Pro Arte 18

55 jaar Pro Arte 19

55 jaar Pro Arte 19

55 jaar Pro Arte 20

55 jaar Pro Arte 20

55 jaar Pro Arte 21

55 jaar Pro Arte 21

55 jaar Pro Arte 22

55 jaar Pro Arte 22

55 jaar Pro Arte 23

55 jaar Pro Arte 23

55 jaar Pro Arte 24

55 jaar Pro Arte 24

55 jaar Pro Arte 25

55 jaar Pro Arte 25

55 jaar Pro Arte 26

55 jaar Pro Arte 26

55 jaar Pro Arte 27

55 jaar Pro Arte 27

55 jaar Pro Arte 28

55 jaar Pro Arte 28

55 jaar Pro Arte 29

55 jaar Pro Arte 29

55 jaar Pro Arte 30

55 jaar Pro Arte 30

55 jaar Pro Arte 31

55 jaar Pro Arte 31

55 jaar Pro Arte 32

55 jaar Pro Arte 32

55 jaar Pro Arte 33

55 jaar Pro Arte 33

55 jaar Pro Arte 34

55 jaar Pro Arte 34

55 jaar Pro Arte 35

55 jaar Pro Arte 35

55 jaar Pro Arte 36

55 jaar Pro Arte 36

55 jaar Pro Arte 37

55 jaar Pro Arte 37

55 jaar Pro Arte 38

55 jaar Pro Arte 38

55 jaar Pro Arte 39

55 jaar Pro Arte 39

55 jaar Pro Arte 40

55 jaar Pro Arte 40

55 jaar Pro Arte 41

55 jaar Pro Arte 41

55 jaar Pro Arte 42

55 jaar Pro Arte 42

55 jaar Pro Arte 43

55 jaar Pro Arte 43

55 jaar Pro Arte 44

55 jaar Pro Arte 44

55 jaar Pro Arte 45

55 jaar Pro Arte 45

55 jaar Pro Arte 46

55 jaar Pro Arte 46

55 jaar Pro Arte 47

55 jaar Pro Arte 47

55 jaar Pro Arte 48

55 jaar Pro Arte 48

55 jaar Pro Arte 49

55 jaar Pro Arte 49

55 jaar Pro Arte 50

55 jaar Pro Arte 50

55 jaar Pro Arte 51

55 jaar Pro Arte 51

55 jaar Pro Arte 52

55 jaar Pro Arte 52

55 jaar Pro Arte 53

55 jaar Pro Arte 53

55 jaar Pro Arte 54

55 jaar Pro Arte 54

55 jaar Pro Arte 55

55 jaar Pro Arte 55

55 jaar Pro Arte 56

55 jaar Pro Arte 56

55 jaar Pro Arte 57

55 jaar Pro Arte 57

55 jaar Pro Arte 58

55 jaar Pro Arte 58

55 jaar Pro Arte 59

55 jaar Pro Arte 59

55 jaar Pro Arte 60

55 jaar Pro Arte 60